Podguide

Vill du starta en podcast? Vet du inte hur du ska göra? Då har du hittat rätt. Följ bara vår enkla guide steg för steg mot din egen podcast.

1

Börja med en idé - hitta ert format!

När ni ska göra er helt unika podcast behöver ni inte bara tänka igenom ämnet och lyssnarna. Ni behöver också fundera lite på vilka ni själva är.

Idé

Fila på ämnet

Vad ska podcasten handla om?
Diskutera och fila på ämnet tills det varken känns för brett eller för smalt.

Ringa in era lyssnare

Vem ska lyssna på podcasten?
Ringa in era lyssnare och fundera på hur ni kan bygga en dialog med dem.

Hitta er unika ingång

Vad är unikt med er podcast?
Försök att hitta det där speciella som just ni kan tillföra ämnet i era samtal.

Tänk på tonen

Vilken ton och vilket anslag vill ni att podcasten ska ha?
Lyssna på andra poddar och låt er inspireras!

2

Spika formen och fixa tekniken!

Formen ska spikas och inspelningen ska förberedas. Då behöver ni bestämma er för strukturen, ansvarsfördelningen och ordna med den tekniska utrustningen.

Idé

Podcastens byggstenar

Bestäm hur podcasten ska vara uppbyggd och strukturerad.
Vill ni till exempel ha en särskild inledning, olika teman och vissa återkommande inslag?

Fördela roller och ansvar

Om ni är flera som gör podcasten – vem ska göra vad?
Bestäm vilka olika roller ni ska ha, både tekniskt och i själva samtalet.

Manus eller bara stolpar?

En del vill ha ett färdigskrivet talmanus, andra väljer att bara sätta upp stolpar som de improviserar kring. Vad passar er bäst?

Rätt teknisk utrustning

Det finns många olika inspelningsprogram att ladda ner. Om ni inte har tillgång till en studio behöver ni även ordna med sådant som mikrofoner och hörlurar.

3

Spela in och lägg ut!

När det är dags för inspelning är det bra att vara i en tyst miljö och att ha förberett så mycket som möjligt i förväg. Då blir redigeringsarbetet enklare och ni kan snabbare lägga ut er sprillans nya podcast.

Idé

Testkör en vända

Börja alltid med att testköra innan ni börjar spela in på allvar. Då vet ni att tekniken funkar.

Tystnad – tagning!

Se till att det är helt tyst omkring er när ni spelar in. Det är trist med störande brus och buller mitt i en bra tagning.

Klipp och redigera

Använd ett bra redigeringsprogram för klippningen. Fundera noga på vad som är väsentligt i inspelningen och vad som kanske mest är utfyllnad?

Publicera podcasten!

Nu är podcasten klar för publicering! Uppladdningen kan ni göra både på iTunes och andra plattformar – kanske en helt egen?

Ladda ner guiden

Hela guiden för nedladdning

Starta nedladdning